Update Werkgroep Voetbalzaken over voetbalbeleid

25 oktober 2018 14:00


Op de afgelopen ledenvergaderingen heeft het verenigingsbestuur de leden geïnformeerd over de stand van zaken rondom de Sportcarrousel en de daaruit voortvloeiende zaken die betrekking hebben op onze club. Langs deze weg een korte update over de stand van zaken.

De Sportcarrousel is het proces waarin de Gemeente Súdwest-Frysân vorm wil geven aan de inrichting van de sportaccommodaties in onze stad. Onderdeel zijn onder meer ons eigen sportpark, dat van hockeyvereniging SMHC en ONS Sneek. Meer daarover is hier te lezen.

Afgelopen maanden heeft de fusiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van zowel SWZ Boso Sneek als ONS Sneek, om tafel gezeten om verschillende scenario's te bespreken. Op dit moment is er vanuit ONS Sneek en de Gemeente Súdwest-Fryslân nog geen definitieve locatievoorkeur uitgesproken. Hangende deze ontwikkelingen, en met de duidelijke opdracht van de SWZ Boso Sneek-leden om niet uit Tinga te willen vertrekken, is er op dit dossier op dit moment nog geen verdere voortgang geboekt.

Vooruitlopend op verdere samenwerking met ONS Sneek is de Werkgroep Voetbalzaken bezig om de eigen voetbaltechnische visie van SWZ Boso Sneek te formuleren. Omdat de locatiekeuze een dusdanig grote stempel drukt op het al dan niet willen ontwikkelen van een gezamenlijke voetbalvisie, heeft de werkgroep geconcludeerd dat een en ander op dit moment nog te opportuun is om deze om verder uit te werken. De Werkgroep Voetbalzaken heeft op de vorige Algemene Ledenvergadering een bijeenkomst aangekondigd over deze voetbalvisie. Gezien voorgaande hebben zij besloten deze voorlopig uit te stellen.

In de Algemene Ledenvergadering van SWZ Boso Sneek op 23 november informeert de fusiecommissie de leden opnieuw over de stand van zaken op dat moment.

Delen

Lees meer over:
Algemene Ledenvergadering Fusiecommissie Werkgroep Voetbalzaken

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!