Cookie beleid vv Sneek Wit Zwart

De website van vv Sneek Wit Zwart is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Bijzondere ALV en ALV op 29 mei digitaal ingehaald

14 mei 2020 19:00


De eerder afgelaste Bijzondere Algemene Ledenvergadering en reguliere Algemene Ledenvergadering worden op vrijdag 29 mei om 20.30 uur achter elkaar ingehaald. De vergaderingen zijn via een livestream te volgen. Aanmelden is verplicht.

De agenda’s van de vergadering staan hieronder weergegeven. De Bijzondere Algemene Ledenvergadering is nodig, omdat door het aflopen van de sponsorovereenkomst met Boso Sneek een naamswijziging wenselijk wordt geacht. Hiervoor moet statutair gezien een Bijzondere Algemene Ledenvergadering worden uitgeschreven. Dit moet voor 1 juni 2020, omdat dit de deadline is van de KNVB waarvoor het wenselijk is dat dergelijke wijzigingen voor het nieuwe seizoen worden bekrachtigd. Hierdoor is verder uitstel van deze vergaderingen niet langer mogelijk.

Indien de opkomstdrempel van twee derden van het aantal leden in deze eerste vergadering niet wordt gehaald, kan in de reguliere Algemene Ledenvergadering (die direct op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering volgt) worden volstaan met akkoord van twee derden van het aantal bij deze vergadering aanwezige leden. Lees hier meer in de oorspronkelijke aankondiging.

Agenda’s

Bijzondere Algemene Ledenvergadering, aanvang 20.30 uur

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Statutenwijziging: wijziging verenigingsnaam per 1 juni 2020
  Voorstel wijziging verenigingsnaam van VV SWZ naar VV Sneek Wit Zwart, zoals bedoeld in artikel 18 van de verenigingsstatuten.
  • Opkomstdrempel niet gehaald > geen stemming, naar punt 5
  • Opkomstdrempel gehaald > stemming over statutenwijziging
 5. Sluiting

Algemene Ledenvergadering, direct aansluitend

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Bestuurszaken
  • Update stand van zaken Onderzoek zaterdag-zondagvoetbal
 5. Statutenwijziging: wijziging verenigingsnaam per 1 juni 2020
  Voorstel wijziging verenigingsnaam van VV SWZ naar VV Sneek Wit Zwart, zoals bedoeld in artikel 18 van de verenigingsstatuten.
  • Alleen als in de Bijzonder Algemene Ledenvergadering de opkomstdrempel niet is gehaald
 6. Contributie 2020-2021
 7. Begroting 2020-2021
 8. Rondvraag
  Vragen voor de rondvraag dienen voorafgaand aan de vergadering te worden ingezonden.
 9. Sluiting

Procedure

 • Leden van de vereniging kunnen zich tot en met 28 mei 2020 aanmelden voor het bijwonen van de livestream door een e-mail te sturen naar [email protected];
 • Stukken die volgens de statuten vooraf ter inzage dienen te liggen worden tezamen met de link naar de livestream per e-mail verzonden aan de aangemelde leden;
 • Vragen voor de rondvraag, vragen die horen bij een van de agendapunten of vragen over de ter inzage toegezonden documenten dienen uiterlijk 72 uur voor aanvang van de vergadering per e-mail te worden toegezonden aan [email protected];
 • Leden van 18 jaar en ouder hebben tijdens deze vergadering stemrecht. Dit stemrecht is schriftelijk overdraagbaar aan een ander lid (tot een maximum van twee gemachtigde stemmen per lid). Een voorbeeld van een schriftelijke volmacht is hier te downloaden. Deze volmacht dient te worden meegezonden bij aanmelding voor de vergadering. Jeugdleden tot 18 jaar mogen zich laten vertegenwoordigen door een ouder/verzorger, hiervoor is geen volmacht vereist.

 
Leden die bezwaar hebben tegen deze elektronische wijze van vergaderen wordt gevraagd deze bezwaren schriftelijk en onderbouwd toe te sturen aan het Secretariaat via [email protected] of toe te sturen aan SWZ Boso Sneek t.a.v. Secretariaat, Postbus 311, 8600AH te Sneek. Zorg ervoor dat deze stukken voor aanvang van de vergadering in het bezit zijn van het Secretariaat.

Het verenigingsbestuur volgt met deze aankondiging en vergadervorm de aanwijzingen van NOC*NSF, zoals toegelicht in het document ‘Handreiking Algemene Vergadering in Corona-tijd’. De besluiten van deze vergadering zijn rechtsgeldig, zoals verder toegelicht in de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ en gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, uitgave 2020 - 124.

Leden die vragen hebben over deze vergaderingen, kunnen contact opnemen met het Secretarieel Bureau via [email protected]. Het Secretarieel Bureau staat iedereen graag te woord bij onduidelijkheden.

Delen

Lees meer over:
Algemene Ledenvergadering Bijzondere Algemene Ledenvergadering

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!