Algemene Ledenvergadering op 9 oktober a.s. - VV Sneek Wit Zwart

Algemene Ledenvergadering op 9 oktober a.s.

25 september 2020 8:30


Het verenigingsbestuur van Sneek Wit Zwart nodigt de leden uit voor de reguliere najaars-Algemene Ledenvergadering van de vereniging op vrijdag 9 oktober aanstaande. De vergadering begint om 20.30 uur i̶n̶ ̶d̶e̶ ̶k̶a̶n̶t̶i̶n̶e̶ ̶v̶a̶n̶ ̶o̶n̶z̶e̶ ̶v̶e̶r̶e̶n̶i̶g̶i̶n̶g̶ (zie ook onder: Verplichte bezoekersregistratie).

Let op: de locatie van deze vergadering is gewijzigd van onze eigen kantine naar Theater Sneek, Westersingel 28. De bezoekersregistratie blijft verplicht. Lees hier meer.

Update 8 oktober 2020: a.g.v. aangescherpte voorwaarden is deze bijeenkomst uitgesteld. Lees hier meer.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling notulen
  Bijzondere Algemene Ledenvergadering 29 mei 2020
  Algemene Ledenvergadering 29 mei 2020
 4. Mededelingen/ingekomen stukken
 5. Inventarisatie rondvraag
  behandeling bij agendapunt 10
 6. Bestuurszaken
  1. Aftredend: Olaf de Boer (algemeen lid), Frank Slob (voorzitter)
  2. Herkiesbaar: Jeroen Meijer (algemeen lid), Pieter Blaauw (penningmeester), Sven Batstra (algemeen lid)
  3. Verkiesbaar: Michel Rietman (voorzitter)
  4. Vacatures bestuur
 7. Financiën
  1. Financieel jaarverslag 2019-2020
  2. Verslag kascommissie
  3. Begroting 2021-2022
 8. Verschuiving focus prestatievoetbal zondag - zaterdag
 9. Toekomst VV Black Boys
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Bij punt 6: Bestuurszaken

Voorzitter Frank Slob treedt in deze vergadering af. Het verenigingsbestuur stelt Michel Rietman voor als opvolger. Een introductie van deze kandidaat-voorzitter is hier te lezen.

Bij punt 7: Financiën

Op verzoek van de penningmeester omvat deze vergadering, naast de jaarrekening van vorig seizoen, ook direct de begroting voor het nieuwe seizoen. Daarmee kunnen in de aankomende maanden nog slagvaardigere en gedegenere financiële keuzes worden gemaakt voor het toekomstige financiële en sportieve jaar. Voorheen vond de bespreking van de begroting plaats in de voorjaarsvergadering (medio mei), wat de implementatieperiode richting het nieuwe seizoen (start 1 juli) problematisch kort maakte.

Bij punt 8: Verschuiving focus prestatievoetbal zondag – zaterdag

Op dit moment kennen we binnen onze vereniging, naast Vrouwen 1, prestatieteams voor mannen op zaterdag en zondag. Door maatschappelijke veranderingen staat het zondagprestatievoetbal onder druk, zoals in de voorgaande Algemene Ledenvergaderingen is toegelicht. In navolging van die vergaderingen wordt voorgesteld om de focus van het prestatievoetbal voor mannen te verplaatsen van zondag naar zaterdag.

Daarmee kunnen alle middelen (onder andere financieel, organisatorisch en demografisch) zodanig worden ingezet dat het prestatievoetbal binnen onze vereniging alle handvaten en aandacht krijgt die het verdient en sluit deze natuurlijker en praktischer aan bij de jeugdopleiding op zaterdag.

Bij dit agendapunt worden de bevindingen van de bij dit onderwerp aangestelde onderzoekscommissie nogmaals gepresenteerd en worden ook de praktische zaken en standpunten van stakeholders (zoals bijvoorbeeld de kadercommissies, veldbezetting, sponsoren en spelersraden van de betrokken elftallen) toegelicht.

Benadrukkingswaardig is het dat er voor alle andere elftallen binnen onze vereniging met dit voorgestelde besluit niets verandert, zij blijven gewoon spelen op de dag waarop zij dit nu ook al doen. De voorgestelde wijziging betreft alleen het verschuiven van de focus op de prestatiesport bij mannen van zondag naar zaterdag.

Bij punt 9: Toekomst VV Black Boys

In de voorgaande Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur de leden geïnformeerd over het verzoek dat de vereniging van het bestuur van stadsgenoot VV Black Boys heeft ontvangen. Het verzoek omvatte een vraag om mee te denken de positie van VV Black Boys in de nabije toekomst.

In deze Algemene Ledenvergadering zal vanuit onze vereniging een update van dit proces worden gegeven en wil het verenigingsbestuur graag met de leden beslissen over de verdere omlijning van eventuele toekomstige stappen, zodat eventuele afspraken in de toekomst op adequate wijze en binnen de gestelde kaders kunnen worden vormgegeven.

Verplichte bezoekersregistratie

Voor deze Algemene Ledenvergadering is bezoekersregistratie, als gevolg van de coronapandemie en de daarbij behorende maatregelen, verplicht. Op basis van het aantal aangemelde leden kan worden besloten de locatie van de vergadering te wijzigen. Leden van de vereniging kunnen zich tot 24 uur voorafgaand aan de vergadering aanmelden via vvsneekwitzwart.nl/bezoekersregistratie.

Geregistreerde bezoekers ontvangen via de website altijd een bevestiging in beeld en worden bij een eventuele wijziging van de vergaderlocatie op het opgegeven e-mailadres geïnformeerd. Het is mogelijk om een registratie in te dienen voor een ander, bijvoorbeeld vanwege beperkte computervaardigheden. Registratie is ook mogelijk op de inloopavond, zie onderstaand. Zonder tijdige registratie is toegang tot de Algemene Ledenvergadering omwille van veiligheidseisen niet toegestaan.

Toegangsrecht

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging. Leden van 18 jaar en ouder hebben tijdens deze vergadering stemrecht. Dit stemrecht is schriftelijk overdraagbaar aan een ander lid (tot een maximum van twee gemachtigde stemmen per aanwezig lid). Jeugdleden tot 18 jaar mogen zich laten vertegenwoordigen door een ouder/verzorger. Machtigingsformulieren zijn downloadbaar onderaan dit bericht.

Inloopavond op 5 oktober

Vanwege het grote aantal punten dat op deze Algemene Ledenvergadering de revue zal passeren, organiseert het verenigingsbestuur op maandag 5 oktober een inloopavond. Hierop kunnen leden zich vooraf alvast informeren over de punten die voor de Algemene Ledenvergadering geagendeerd staan en liggen eventuele stukken alvast ter inzage. De inloopavond vindt plaats van 18.30 tot 19.30 uur in de kantine. Aanmelding voor de inloopavond is niet nodig, houd wel rekening met de op het sportpark geldende coronamaatregelen. 

Downloads:

 

Vertegenwoordigers van de media wordt verzocht met informatieverzoeken contact op te nemen met persvoorlichting.

Delen

Lees meer over:
Algemene Ledenvergadering

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!