Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 26 november 2021 - VV Sneek Wit Zwart

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 26 november 2021

12 november 2021 12:45


Het verenigingsbestuur nodigt langs deze weg de leden uit tot het bijwonen van de najaars-Algemene Ledenvergadering 2021. De vergadering begint om 20.30 uur.

Agenda voor vaststelling

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling notulen
  1. Algemene Ledenvergadering 21 mei 2021
 4. Mededelingen/ingekomen stukken
  1. Opheffing stichting Sporthal Wit Zwart Sneek
 5. Inventarisatie rondvraag
  behandeling bij agendapunt 10
 6. Financiën
  1. Financieel jaarverslag 2020-2021
  2. Verslag kascommissie
  3. Begroting 2022-2023
 7. Bestuurszaken
  1. Aftredend: Christiaan Bergstra (secretaris) en Almar Hesmerg (jeugd)
  2. Verkiesbaar: Mark Feenstra (secretaris), Henk Jan van Binsbergen (jeugd), Alfred Yntema (vrijwilligers) en Sjoerd Feenstra (sponsoring)
  3. Vacatures bestuur
  4. Portefeuilleverdeling
 8. Beleidsplan 2022-2026
  1. Toelichting door voorzitter
  2. Vaststelling
 9. Wijziging statuten
  1. Toevoeging benoemingsoptie Lid van Verdienste
 10. Stand van zaken
  terugkerende agendapunten n.a.v. toezeggingen in voorliggende ALV’s
  1. Samenwerking Black Boys
  2. Zaterdag-zondagvoetbal
 11. Rondvraag
  behandeling van bij 5. ingediende onderwerpen
 12. Sluiting

Procedure

 • Leden van de vereniging kunnen zich tot en met 25 november 2021 aanmelden voor het bijwonen van de vergadering via secretaris@sneekwitzwart.nl
 • Stukken die statutair ter inzage dienen te liggen, worden per e-mail gedeeld met de aangemelde leden.
 • Leden van 18 jaar en ouder hebben tijdens deze vergadering stemrecht. Dit stemrecht is schriftelijk overdraagbaar aan een ander lid (tot een maximum van twee gemachtigde stemmen per lid). Een voorbeeld van een schriftelijke volmacht is hier te downloaden. Deze volmacht dient te worden meegezonden bij aanmelding voor de vergadering. Jeugdleden tot 18 jaar mogen zich laten vertegenwoordigen door een ouder/verzorger, hiervoor is geen volmacht vereist.

Locatie

Afhankelijk van de regelgeving die op de dag van de vergadering geldt, zijn er twee opties waarbinnen de vergadering kan worden georganiseerd:

 1. Op locatie (met een geldig coronatoegangsbewijs) en online via Microsoft Teams – leden hebben de optie om de vergadering óf in de kantine (Molenkrite 132 te Sneek) bij te wonen óf via de stream in de online vergaderingomeving (die zij via e-mail ontvangen, te samen met de stukken);
 2. Alleen via Microsoft Teams, in het geval dat fysieke samenkomst vanuit regelgeving niet wordt toegestaan (de link wordt meegezonden met de stukken).

Leden die bezwaar hebben tegen deze elektronische wijze van vergaderen wordt gevraagd deze bezwaren schriftelijk en onderbouwd toe te sturen aan het Secretariaat via secretaris@sneekwitzwart.nl of toe te sturen aan VV Sneek Wit Zwart t.a.v. Secretariaat, Postbus 311, 8600AH te Sneek. Zorg ervoor dat deze stukken voor aanvang van de vergadering in het bezit zijn van het Secretariaat.

Het verenigingsbestuur volgt met deze aankondiging en vergadervorm de aanwijzingen van NOC*NSF, zoals toegelicht in het document ‘Handreiking Algemene Vergadering in Corona-tijd’. De besluiten van deze vergadering zijn rechtsgeldig, zoals verder toegelicht in de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ en gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, uitgave 2020 - 124.

Leden die vragen hebben over deze vergadering kunnen contact opnemen met het Secretarieel Bureau via secretariaat@sneekwitzwart.nl. Het Secretarieel Bureau staat iedereen graag te woord bij onduidelijkheden.

Delen

Lees meer over:
Algemene Ledenvergadering

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!