ALV 26/11 volledig digitaal, agendapunt toegevoegd

24 november 2021 17:00


De Algemene Ledenvergadering van de vereniging, uitgeroepen voor aanstaande vrijdag 26 november 2021, vindt digitaal plaats. De huidige coronamaatregelen noodzaken het verenigingsbestuur ertoe deze keuze te maken.

In de eerste uitnodiging gaf het bestuur al aan de leden op een nader moment te informeren over de doorgangsvorm van de vergadering. Leden die de digitale ledenvergadering willen bijwonen, kunnen zich aanmelden via secretaris@sneekwitzwart.nl. Zij krijgen voorafgaand aan de vergadering de link naar de vergaderomgeving en de benodigde stukken digitaal toegezonden. Leden die zich reeds hebben aangemeld, hoeven dit niet nogmaals te doen. Alle in de eerste uitnodiging benoemde procedures en informatie, m.u.v. de locatiegegevens en de aangevulde agenda (zie hieronder), blijven van toepassing.

Daarnaast is aan de agenda (voor vaststelling) toegevoegd de mogelijkheid om leden vanwege hun inzet voor de vereniging te benoemen tot Lid van Verdienste. Dit betreft een wijziging van de verenigingsstatuten, zoals geregeld in artikel 18 van diezelfde statuten. Op dit moment is het voor de Algemene Ledenvergadering alleen mogelijk leden te benoemen tot Erelid. Het verenigingsbestuur stelt de vergadering voor hier de mogelijkheid tot het benoemen van een Lid van Verdienste aan toe te voegen.

Agenda voor vaststelling

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling notulen
  1. Algemene Ledenvergadering 21 mei 2021
 4. Mededelingen/ingekomen stukken
  1. Opheffing stichting Sporthal Wit Zwart Sneek
 5. Inventarisatie rondvraag
  behandeling bij agendapunt 11
 6. Financiën
  1. Financieel jaarverslag 2020-2021
  2. Verslag kascommissie
  3. Begroting 2022-2023
 7. Bestuurszaken
  1. Aftredend: Christiaan Bergstra (secretaris) en Almar Hesmerg (jeugd)
  2. Verkiesbaar: Mark Feenstra (secretaris), Henk Jan van Binsbergen (jeugd), Alfred Yntema (vrijwilligers) en Sjoerd Feenstra (sponsoring)
  3. Vacatures bestuur
  4. Portefeuilleverdeling
 8. Beleidsplan 2022-2026
  1. Toelichting door voorzitter
  2. Vaststelling
 9. Wijziging statuten
  1. Toevoeging benoemingsoptie Lid van Verdienste
 10. Stand van zaken
  terugkerende agendapunten n.a.v. toezeggingen in voorliggende ALV’s
  1. Samenwerking Black Boys
  2. Zaterdag-zondagvoetbal
 11. Rondvraag
  behandeling van bij 5. ingediende onderwerpen
 12. Sluiting

Zie ook:

Delen

Lees meer over:
Algemene Ledenvergadering Statutenwijziging

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!