Algemene Ledenvergadering op 21 juni aanstaande - VV Sneek Wit Zwart

Algemene Ledenvergadering op 21 juni aanstaande

8 juni 2022 12:00


Het verenigingsbestuur nodigt langs deze weg de leden en donateurs uit tot het bijwonen van de voorjaars-Algemene Ledenvergadering 2022.

Agenda voor vaststelling

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling notulen

Algemene Ledenvergadering 26 november 2021

 1. Mededelingen
 2. Inventarisatie rondvraag

Behandeling bij agendapunt 9

 1. Bestuurszaken
  1. Aftredend:
   Alfred Yntema (vrijwilligerszaken), Michel Rietman (voorzitter, per 30 mei 2022)
  2. Benoeming:
   Ernst Veldman (voetbalzaken), Robert Westhof (recrieatievoetbal)
 2. Update lopende thema’s
  1. Integratie VV Black Boys
 3. Contributie 2022-2023
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Stukken die tijdens de vergadering worden behandeld, waaronder waaronder tenminste de notulen van de vorige vergadering en het contributievoorstel 2022-2023, liggen 30 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage. Inloop vanaf 19.30 uur, de vergadering start om 20.00 uur en wordt gehouden in de kantine van de vereniging (Molenkrite 132 te Sneek).

Toegang tot de vergadering hebben alle leden en donateurs. De vergadering is niet publiek toegankelijk. Leden van 18 jaar en ouder hebben stemrecht, leden jonger dan 18 jaar mogen zich laten representeren door hun ouder/verzorger. Stemrecht kan worden overgedragen d.m.v. een schriftelijke stemmachtiging. Hierop dient tenminste aangegeven te worden: een omschrijving van de machtiging en de datum waarop de machtiging geldig is, de naam van de afgever en ontvanger, de handtekening van de afgeverd.

Delen

Lees meer over:
Algemene Ledenvergadering

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!