Jeugdopleiding

De (Jeugd)opleiding SWZ Boso Sneek

Organisatorisch hebben, binnen onze vereniging, de volgende organisatieonderdelen een directe rol in het voetbal:

  • Jeugd (prestatie- en breedte): JC (voorzitter Rene Banse)
  • Breedtesport: coördinator: Jan Kuperus
  • Prestatiesport (ZO1,2, O23 en ZM1): voorzitter: Martin Speelman
  • Meiden/vrouwen: bestuurslid: Arnoud Veltkamp
  • G-voetbal: Jan Janssen en Loet Boot.

Het voetbal binnen de vier eerstgenoemde onderdelen valt sinds medio dit jaar onder de Voetbaltechnische Commissie (VC). Het meest belangrijke aandachtspunt is de (jeugd)opleiding.  Inmiddels is er veel contact met de jeugdafdeling, de breedtesport en de meiden/vrouwenafdeling, zo langzamerhand verschuift de aandacht voor de jeugd naar de prestatie-tak van de senioren.

De (jeugd)opleiding leunt op een aantal belangrijke pijlers. In voorgaande jaren hebben we veel aandacht besteed aan dit fundament. Maatschappelijk veranderingen, zoals samenwerking, transparantie en technologische ontwikkelingen, zijn de leidraad bij de verdere inrichting en verbetering. Deze ontwikkelingen zijn continue en noodzakelijk. In de komende jaren willen we verder gaan met de verdere inrichting waarbij we verdere samenwerkingen in onze regio binnen het voetbal als noodzakelijk beschouwen. Graag willen we hierin een faciliterende rol spelen.

Training is de basis voor talentontwikkeling. Omdat voetbal een teamsport is bezoeken alle spelers, ook bij de niet-selectie teams, de trainingen. Voor een speler van een selectieteam geldt dat hij/zij tevens de ambitie heeft om zich maximaal te ontwikkelen als voetballer en dit bij de trainingen en wedstrijden ook voortdurend aantoont.

Het motto van onze jeugdopleiding is “Met plezier presteren”. Plezier is de basis voor het ontwikkelen van talent. Afhankelijk van zijn ambitie bepaalt een speler zelf het niveau dat hij haalt. Daarnaast geven we invulling aan het principe dat de (jeugd-)opleiding niet stopt als een speler de overstap naar de senioren maakt. Ook bij de senioren kan elke speler zich verder ontwikkelen.

Omdat voetbal een teamsport is en elke speler een onderdeel van een team leren we spelers zich dat te realiseren en ernaar te handelen. Daarbij is respect voor tegenstanders, kaderleden, scheidsrechters en medespelers voorwaardelijk voor de eigen ontwikkeling. Om zich(haar-)zelf maximaal te kunnen ontwikkelen is inzicht in de eigen kwaliteiten, de kwaliteiten van medespelers en tegenstanders en de wijze waarop een team samenwerkt onontbeerlijk. Bij de junioren wordt tactische en mentale vorming in toenemende mate belangrijk.

Binnen de verschillende leeftijdscategorieën is de wijze waarop getraind wordt verschillend.

Bij de pupillen ligt het accent op techniek, speelse vormen en veel balcontacten en afwisseling. Bij de JO9 maken we gebruik van de kennis en inzet van de RVA. De trainingen worden voorbereid door een technisch coördinator van de RVA waarbij jij bij de trainingen ondersteund wordt door ouders en leden van onze club. Sinds het begin van dit seizoen organiseren we, samen met ONS, voor onze jongste jeugd, De Witte Lakenvelder League, een groot succes waarbij we er naar streven in de komende jaren deze samenwerking uit te breiden naar andere verenigingen in onze regio.

Ook bij de JO11 en JO13 beschikken we over kundige technische coördinatoren met veel kennis en ervaring. Samen met de trainers zorgen zij er voor dat de jeugd met veel plezier kan trainen en zich ontwikkelen. Elke leeftijdsgroep heeft tevens een coördinator die, als aanspreekpunt voor ouders en leiders, er ook voor zorgt dat plezier, ontwikkeling en respect voor op staan.

We volgen de KNVB bij het rapport Winnaars van morgen, bij de JO9 heeft de implementatie daarvan dit seizoen plaatsgevonden, in het komende seizoen volgen de andere leeftijdsgroepen bij de pupillen.

Bij de junioren worden, in het verlengde van de technische vaardigheden, de mentale en fysieke ontwikkeling steeds belangrijker en is er ook meer aandacht voor de tactische- zowel individuele alsook teamontwikkeling.

De JO15 kenmerkt zich door veel verandering bij spelers, zo gaan ze naar de middelbare school en zijn ze aan het begin van de puberteit. De combinatie van plezier, mentale ontwikkeling en de rol van het team begint steeds belangrijker te worden. Dat zet zich door bij JO17 en JO19 waar de omgeving steeds groter en belangrijker wordt en we bij de prestatieteams ook gericht werken aan  het willen winnen.

Het eerste team van SWZ Boso Sneek speelt in de top van het Noordelijke amateurvoetbal. Wij willen zoveel mogelijk ambitieuze spelers door laten stromen hier naar toe. Om die reden werken we aan een jeugdig en herkenbaar 2e team en willen we graag ambitieuze spelers in staat stellen zich hierin te ontwikkelen. Het ZM1 is beschikbaar voor oud-spelers van het 1e en jongere spelers die graag prestatie willen spelen maar net niet voor het 1e in aanmerking komen.

Daarnaast willen we echter een echte vereniging zijn waarbij ook de spelers voor de breedtesport hun weg weten te vinden.

Organisatie:
Voetbaltechnische commissie: voorzitter Fred Zijlstra & Martin Kruis
Technisch coördinator JO16 t/m 19: Andre Semplonius
Technisch coördinator JO14/15: Ernst Veldman
Technisch coördinator JO12/13: Wilco Smorenburg
Technisch coördinator JO10/11: Erik Overzet
Technisch coördinator JO8/9: Marten Feenstra
Technisch coördinator JO7 / Witte Lakenvelder League: Silvan Kooistra

Documentatie "Winnaars van morgen":
KNVB flyer Het nieuwe pupillenvoetbal
Infographic KNVB

Spelregels nieuwe pupillenvoetbal
Spelregels 6 tegen 6 (JO8, 9 & 10)
Spelregels 8 tegen 8 (JO11 & 12)

Onderstaande presentaties en artikelen geven een verdere verdieping en uitwerking van de jeugdopleiding en het voetbaltechnisch beleid.
Van jeugdafdeling naar jeugdopleiding
Voetbaltechnisch beleidsplan SWZ Boso Sneek
De rode draad
VTON (Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland)

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!