Agenda Algemene Ledenvergadering 1 juni 2023 - VV Sneek Wit Zwart

Agenda Algemene Ledenvergadering 1 juni 2023

30 mei 2023 22:15


In navolging van de uitnodiging d.d. 10 mei voor de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2023 van het verenigingsbestuur ontvangt u hierbij de agenda.

Agenda voor vaststelling

 1. Opening 
 2. Vaststelling agenda 
 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 26 januari 2023 
 4. Mededelingen 
 5. Inventarisatie rondvraag  Behandeling bij agendapunt 7 
 6. Financiën 
  1. Begroting 2023-2024 
  2. Contributie vaststelling seizoen 2023-2024 
 7. Rondvraag 
 8. Sluiting 
Stukken die tijdens de vergadering worden behandeld liggen 30 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage. Inloop vanaf 19.30 uur, de vergadering start om 20.00 uur en wordt gehouden in de kantine van de vereniging (Molenkrite 132 te Sneek).

Toegang tot de vergadering hebben alle leden en donateurs. De vergadering is niet publiek toegankelijk. Leden van 18 jaar en ouder hebben stemrecht, leden jonger dan 18 jaar mogen zich laten representeren door hun ouder/verzorger. Stemrecht kan worden overgedragen d.m.v. een schriftelijke stemmachtiging. Hierop dient tenminste aangegeven te worden: een omschrijving van de machtiging en de datum waarop de machtiging geldig is, de naam van de afgever en ontvanger, de handtekening van de afgever.

Delen

Lees meer over:
Algemene Ledenvergadering

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!