Stichting Vrienden Sporthal WZS - VV Sneek Wit Zwart

Stichting Vrienden Sporthal WZS

De vv WZS was de trotse eigenaar van een sporthal. Door de fusie met de vv Sneek, en de daarmee samenhangende verhuizing naar het sportpark aan de Lemmerweg, werd de hal overbodig en kon voor een goede prijs worden verkocht. Tijdens een van de laatste ledenvergaderingen van WZS werd besloten om een werkgroep "vrijkomende middelen" te formeren. Zij  kreeg het mandaat deze financiën zorgvuldig te beheren. Uit praktische overwegingen werd voor de stichtingsvorm gekozen.

Zo ontstond de stichting Vrienden Sporthal Wit Zwart Sneek met als doelstelling het ten behoeve van de vv SWZ Boso Sneek bevorderen van sport in het algemeen, jeugdvoetbal in het bijzonder en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Een verkorte weergave van donaties:

  • Financiering eerste aanschaf (sport-)kleding voor alle senioren( incl. zaal), junioren, pupillen, F-league, G-jeugd, trainers, leiders, scheidsrechters en kantinemedewerkers (2009).
  • Financiële steun dmv renteloze leningen ten behoeve van bouw kleedkamers en de optimalisering van de accommodatie –bestuurskamer/sponsorhome en kantine. (2010).
  • Financiële ondersteuning jeugdtoernooien (2011, 2012 en 2013).
  • Reünie/zaalvoetbal damesafdeling WZS (2011 en 2014).
  • Donatie sponsorloop, clinic en fysieke testen tbv de jeugd (2014).
  • Donatie tbv verbouw “kleine kantine” (2014).
  • Financiering kassasysteem en de automatisering van de inzet van kantine-vrijwilligers (2015).

De gehonoreerde aanvragen staan vermeld in de financiële jaarverslagen.

Aanvragen voor financiële steun moeten, passend binnen de doelstelling, schriftelijk, gemotiveerd en voorzien van een gespecificeerde kostenbegroting worden ingediend bij de secretaris van de stichting H.J. de Blaauw, de Eker 41, 8604 VA Sneek. E-mail: hjdeblaauw@ziggo.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!