Schenkingen - VV Sneek Wit Zwart

Schenkingen

Als onze vereniging u dierbaar is, kunt u ons helpen door ons als begunstigde op te nemen in uw testament of door het doen van een schenking. Vele prachtige doelen hebben wij kunnen realiseren dankzij bijdragen van (oud)leden.

Legaat

Indien u een legaat nalaat aan onze vereniging hoeven wij en uw erfgenamen daarover geen belasting te betalen. Onze vereniging is een door de Belastingdienst erkende Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) en daarom vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Als u dat wilt kunt u het legaat ook koppelen aan een specifiek doel binnen de vereniging, zoals een (jeugd)afdeling, of investeringen in de opstallen. Het hoofdbestuur zorgt er dan voor dat het legaat voor het benoemde doel wordt gebruikt. Controle hierop vindt plaats door de kascommissie.

Schenkingen

U kunt onze vereniging ook helpen door het doen van een schenking. Jaarlijks kunt u belastingvrij een schenking doen tot € 2.122. Over datzelfde bedrag zijn wij geen belasting verschuldigd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester via penningmeester@vvsneekwitzwart.nl. Natuurlijk kunt u ook informatie over erven en schenken opvragen bij uw notaris of de Belastingdienst. Klik daartoe hier.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!