Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 21 mei

3 mei 2021 19:45


Het verenigingsbestuur nodigt langs deze weg de leden uit tot het bijwonen van de voorjaars-Algemene Ledenvergadering 2021. De vergadering vindt, als gevolg van de beperkingen door de coronapandemie, digitaal plaats op vrijdag 21 mei aanstaande om 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling notulen
  Algemene Ledenvergadering 6 november 2020
 4. Mededelingen
 5. Inventarisatie rondvraag
  Behandeling bij agendapunt 9
 6. Bestuurszaken
  1. Portefeuilleverdeling
  2. Vacatures bestuur
 7. Update lopende thema’s
  1. Wijziging focus speeldag prestatievoetbal zondag-zaterdag
  2. Beleidsplan 2021-2025
  3. Integratie VV Black Boys
  4. Impact coronacrisis
 8. Contributie 2021-2022
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Procedure

 • Leden van de vereniging kunnen zich tot en met 20 mei 2021 aanmelden voor het bijwonen van de vergadering via secretaris@sneekwitzwart.nl
 • Stukken die statutair ter inzage dienen te liggen, worden tezamen met de link naar de vergaderomgeving per e-mail verzonden aan de aangemelde leden.
 • Leden van 18 jaar en ouder hebben tijdens deze vergadering stemrecht. Dit stemrecht is schriftelijk overdraagbaar aan een ander lid (tot een maximum van twee gemachtigde stemmen per lid). Een voorbeeld van een schriftelijke volmacht is hier te downloaden. Deze volmacht dient te worden meegezonden bij aanmelding voor de vergadering. Jeugdleden tot 18 jaar mogen zich laten vertegenwoordigen door een ouder/verzorger, hiervoor is geen volmacht vereist.

 

Leden die bezwaar hebben tegen deze elektronische wijze van vergaderen wordt gevraagd deze bezwaren schriftelijk en onderbouwd toe te sturen aan het Secretariaat via secretaris@sneekwitzwart.nl of toe te sturen aan VV Sneek Wit Zwart t.a.v. Secretariaat, Postbus 311, 8600AH te Sneek. Zorg ervoor dat deze stukken voor aanvang van de vergadering in het bezit zijn van het Secretariaat.

Het verenigingsbestuur volgt met deze aankondiging en vergadervorm de aanwijzingen van NOC*NSF, zoals toegelicht in het document ‘Handreiking Algemene Vergadering in Corona-tijd’. De besluiten van deze vergadering zijn rechtsgeldig, zoals verder toegelicht in de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ en gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, uitgave 2020 - 124.

Leden die vragen hebben over deze vergaderingen, kunnen contact opnemen met het Secretarieel Bureau via secretariaat@sneekwitzwart.nl. Het Secretarieel Bureau staat iedereen graag te woord bij onduidelijkheden.

Delen

Lees meer over:
Algemene Ledenvergadering

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!