Cookie beleid vv Sneek Wit Zwart

De website van vv Sneek Wit Zwart is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 4/10

20 september 2023 23:00


Het verenigingsbestuur roept de Algemene Ledenvergadering in een Bijzondere Vergadering bijeen op woensdagavond 4 oktober aanstaande om 19.30 uur in het clubgebouw van de vereniging. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur.

In het kader van ‘Verbinding’ stond er aanvankelijk op vrijdag 6 oktober een inloopbijeenkomst gepland. Het plan was om rond dit thema verder in gesprek te gaan met de leden, om zo de beleidskaders verder te kunnen vormgeven, stimuleren en uitrollen in de praktijk.

Recente ontwikkelingen en excessen hebben er voor gezorgd dat dit thema een nog hogere urgentie heeft gekregen en dat de gevolgen hiervan direct raken aan de persoonlijke levenssfeer van de bestuurders.

Het verenigingsbestuur veroordeelt deze voorvallen en de gevolgen hiervan zeer en ziet onvoldoende draagvlak en betrokkenheid onder een deel van de leden om het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde beleid verder uit te voeren. Hierop heeft het verenigingsbestuur afgelopen maandag in een extra bestuursvergadering besloten om haar positie collectief vacant te stellen en de leden in een Bijzondere Algemene Ledenvergadering hierover verder te informeren.

Agenda Bijzondere Algemene Ledenvergadering

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen/ingekomen stukken
 4. Bestuurszaken
  1. Verklaring aanleiding BALV
  2. Aftredingen en benoemingen
   • a. Aftredend, niet herkiesbaar:
    Annemarijke Terpstra (ad-interim voorzitter),
    Simone Mulder (penningmeester),
    Sjoerd Feenstra (secretaris),
    Sven Batstra (ad-interim, volgens rooster),
    Henk Jan van Binsbergen,
    Robert Westhoff
   • b. Aftredend, herkiesbaar:
    Ernst Veldman (voetbalzaken, termijn tot en met 2024)
   • c. Verkiesbaar/benoemingen
  3. Vacatures bestuur
 5. Sluiting

Veel gestelde vragen

Waarom treedt het bestuur af?

In de eerste alinea’s vind je de directe aanleiding. Het verenigingsbestuur hecht er aan het hoogste orgaan van de vereniging, de Algemene Ledenvergadering, als eerste uitgebreider te informeren. Bij agendapunt 4.1 is hiervoor ruimte gemaakt op de agenda.

Heeft de vereniging met ingang van 4 oktober geen bestuur meer?

Nee, alle bestuursleden blijven ad-interim aan. Dit zal zo blijven tot er een herbenoeming plaatsgevonden heeft of er een opvolger is benoemd.

Is de vergadering online te volgen?

Nee, de vergadering is alleen fysiek te volgen.

Hoe kan iemand zich kandidaat stellen voor het bestuur?

Dat kan op voordracht van het bestuur of doormiddel van een aanmelding of voordracht die doormiddel van tenminste drie leden wordt onderschreven. Heb je interesse? Neem contact op het met secretariaat via [email protected].

Gaat de inloopavond door?

Hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid.

Wie heeft toegang tot de Algemene Ledenvergadering?

Toegang tot de vergadering hebben alle leden en donateurs. De vergadering is niet publiek toegankelijk. 

Wie mag er stemmen op de Algemene Ledenvergadering?

Leden van 18 jaar en ouder hebben stemrecht, leden jonger dan 18 jaar mogen zich laten representeren door hun ouder/verzorger.

Kan ik iemand machtigen om namens mij te stemmen op de Algemene Ledenvergadering?

Stemrecht kan worden overgedragen d.m.v. een schriftelijke stemmachtiging. Hierop dient tenminste aangegeven te worden: een omschrijving van de machtiging en de datum waarop de machtiging geldig is, de naam van de afgever en ontvanger, de handtekening van de afgever. Een gemachtigde mag in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen (inclusief zijn/haar eigen stem).

Heeft dit gevolgen voor de wedstrijden of dagelijkse zaken op de club?

Er zijn geen directe gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken. Wel kan het zijn dat geplande acties of bijeenkomsten worden uitgesteld tot er meer duidelijkheid is over de te varen beleidskoers.

Is er informatie beschikbaar voor de pers?

Nee, op dit moment is er niet meer informatie beschikbaar voor de pers. Het verenigingsbestuur informeert eerst de leden en doet dat in de Bijzondere Algemene Ledenvergadering.

Ik heb een vraag die hier niet tussen staat, waar kan ik die stellen?

Neem contact op met het secretariaat via [email protected].

Delen

Lees meer over:
Bijzondere Algemene Ledenvergadering

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!